IntensivCoaching

Nu erbjuder jag IntensivCoaching, det innebär att du tar coaching av mig en månad i taget för att hantera rådande omständigheter i kölvattnet av coronakrisen.

Vanligtvis så anlitar mina kunder mig för minst 6 månader i taget och jag gör nu ett avsteg från detta så att investeringen skall kunna vara hanterbar!

Som ett första steg så erbjuder jag ett Kostnadsfritt Strategi Samtal för att urskilja om vi är rätt för varandra.

Om vi bägge är överens så startar vi omgående.

Om du redan vet att du är redo så bokar du direkt en månads intensivCoaching med mig!

Välkommen,

Malin Dohlwitz-Strindlund, VD & LedarCoach

UPPLÄGG

1) Telefon alt zoom coaching 1 gång/ vecka a 30 min, totalt 4 tillfällen.

2) Fri ”AkutCoaching”, kortare samtal när du behöver det.

MÅLGRUPP

Höga Ledare & Chefer med budget och resultatansvar

alt Egna Företagare